Seksuologia

Bancroft starał się stworzyć definicję seksualności człowieka:

Świadom tych ograniczeń, postrzegam seksualność człowieka jako aspekt jego kondycji przejawiający się w postaci pożądania lub pragnienia, towarzyszących im fizjologicznie zdeterminowanych odpowiedzi seksualnych i zachowań prowadzących do orgazmu lub przynajmniej do sprawiającego przyjemność, podniecenia, występujących często między dwojgiem ludzi, lecz nierzadko także praktykowanych samotnie.

Powszechna deklaracja praw seksualnych (1999)

Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak potrzeba kontaktu, intymności, wyrażania uczuć, przyjemności, czułości i miłości. Seksualność budowana jest w toku interakcji pomiędzy osobą a strukturami społecznymi. Pełen rozwój seksualności jest niezbędny do indywidualnego, międzyludzkiego i społecznego zdrowia. Prawa seksualne stanowią uniwersalne prawa człowieka, bazujące na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich. Ponieważ zdrowie jest fundamentalnym prawem człowieka, tak samo podstawowym prawem jest jego zdrowie seksualne. W celu zapewnienia zdrowego rozwoju seksualnego jednostek ludzkich i społeczeństw wszystkie społeczeństwa muszą uznać, krzewić, szanować i bronić wymienionych poniżej praw wszystkimi środkami. Zdrowie seksualne wynika ze środowiska, które uznaje, respektuje i realizuje owe prawa seksualne.

 1. Prawo do wolności seksualnej
 2. Prawo do seksualnej niezależności, integralności i bezpieczeństwa ciała seksualnego.
 3. Prawo do prywatności seksualnej.
 4. Prawo do seksualnej równości.
 5. Prawo do seksualnej przyjemności.
 6. Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności.
 7. Prawo do swobodnego nawiązywania związków seksualnych.
 8. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych wyborów co do własnej rozrodczości.
 9. Prawo do opierania wiedzy o seksualności na badaniach naukowych.
 10. Prawo do wszechstronnej edukacji seksualnej.
 11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej.

Deklaracja praw seksualnych człowieka (2014)

Światowa Organizacja Zdrowia Seksualnego (WAS), uznając prawa seksualne za niezbędne do osiągnięcia najlepszego możliwego stanu zdrowia seksualnego stworzyła Prawa seksualne do prawa człowieka dotyczące seksualności człowieka:

 1. Prawo do równości i niedyskryminacji.
 2. Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.
 3. Prawo do niezależności, autonomii i nietykalności cielesnej.
 4. Prawo do wolności od tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania.
 5. Prawo do wolności od wszelkich form przemocy i przymusu.
 6. Prawo do prywatności.
 7. Prawo do najlepszego możliwego do osiągnięcia stanu zdrowia, w tym zdrowia seksualnego, wraz z możliwością przeżywania przyjemnych, satysfakcjonujących i bezpiecznych doświadczeń seksualnych.
 8. Prawo do korzystania z dobrodziejstw postępu naukowego i jego zastosowań.
 9. Prawo do informacji
 10. Prawo do nauki oraz prawo do kompletnej i wyczerpującej edukacji w zakresie seksualności.
 11. Prawo do zawierania, życia w i rozwiązywania małżeństw, związków partnerkich oraz zbliżonych rodzajów relacji i związków opierających się na poszanowaniu równości oraz na pełnej i niewymuszonej zgodzie partnera.
 12. Prawo do podejmowania decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu dzieci, o ich liczbie oraz odstępach czasowych między dziećmi oraz prawo do informacji i środków niezbędnych do podejmowania tych decyzji.
 13. Prawo do wolności myśli, opinii oraz wyrażania ich.
 14. Prawo do wolnego stowarzyszania się i pokojowych zgromadzeń.
 15. Prawo do udziału w życiu publicznym i politycznym.
 16. Prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, środków naprawczych i odszkodowawczych.

Dysfunkcje seksualne występujące u kobiet, z którymi można pracować na wielu poziomach to:

 • zaburzenia pożądania i podniecenia seksualnego u kobiet
 • zaburzenia orgazmu u kobiet (anorgazmia, orgazm zbyt wczesny u kobiet)
 • zaburzenia seksualne związane z bólem podczas kontaktów seksualnych (dyspareunia, pochwica,wulwodynia)

Dyspaurenia jest to ból odczuwany w obrębie narządów płciowych podczas stosunku seksualnego lub bezpośrednio po nim. Ból może być odczuwany w przedsionku pochwy, lub dotyczą całej pochwy.

Wulwodynia jest to przewlekły zespół bólowy sromu wsytępujący przy braku istotych zmian chorobowych. Często opisywane dolegliwości podczas występowania objawów to piekący, palący, kłujący ból.

Pochwica jest to brak możliwości odbycia stosunku seksualnego, badania ginekologicznego z powodu bardzo dużego napięcia mięśni dna miednicy, co skutkuje zamknięciem przedsionka pochwy.

Dysfunkcje seksualne mężczyzn, z którymi można pracować na wielu poziomach to:

 • zaburzenia pożądania seksualnego u mężczyzn
 • zaburzenia erekcji
 • zaburzenia ejakulacji i orgazmu
Adres

ul. Morelowa 7A
65-434 Zielona Góra

Kontakt

Telefon : +48 663 721 984
E-mail: : kontakt@buczynska-terapie.pl

Godziny przyjęć

Poniedziałek - Czwartek: 09.00 - 17.00

Social
fundacja-aenonfundacja-aenon